co-resol: canal ètic o canal de denúncies per a organitzacions i administracions, innovador, de ràpida personalització i implantació, fàcil i atractiu d'usar gràcies a l'app, conforme a la Directiva UE 2019/1937 d'alertadors i al RGPD i la LOPDGDD.

b-resol: solució per a centres educatius, esportius, de lleure i municipals, que els permet rebre i gestionar internament, com més aviat millor, alertes (bullying, ciberbullying, assetjament sexual, abús sexual, TCAs... i tot tipus de conflictes i violències) efectuades pels adolescents des de l'app. Els resultats obtinguts anualment gràcies al baròmetre b-resol mostren que els centres usuaris pateixen unes incidències de bullying un 76% inferior a la mitjana, i la incidència del ciberbullying és només del 1,9%

Entries by BCN RESOL