GLOBAL LEGAL DATA és una firma jurídica internacional que presta serveis d’assessorament legal i defensa jurídica en reputació digital, compliment normatiu i estratègies legals a empreses de diversos sectors d’activitat, especialment en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació i al món de les relacions i negocis de l’Era Digital.

Entries by globallegaldata