Sparsity és una empresa spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya que s’especialitza en l’anàlisi i la gestió de Big Data. Sparsity té una llarga trajectòria treballant per empreses importants del sector i participant en múltiples projectes I+D de la Unió Europea, que han portat a la Comissió Europea a nombrar Sparsity com la pime amb més potencial innovador del 2015. Sparsity està actualment centrada en Smart Cities, creant una plataforma pròpia anomenada CIGO! que permet gestionar la mobilitat d’una manera intel·ligent i interactiva fent ús d’aplicacions mòbils que es connecten amb ella. CIGO! permet prendre decisions que incideixen en la mobilitat i analitzar l’impacte d’aquestes.

Entries by sparsity