La importància de la connectivitat en els negocis

La connectivitat en els negocis

Avui dia estem vivint en un món globalitzat i digital en el qual la connectivitat s’ha convertit en una necessitat indispensable per a qualsevol negoci, a causa de què les empreses cada cop més han de satisfer les necessitats dels seus clients per així poder retenir-los.

Com bé tots sabem, més de la meitat de la població compta almenys amb una xarxa de connectivitat mentre que alhora les empreses busquen mantenir una comunicació fluida amb els seus col·laboradors, proveïdors i clients d’arreu del món mitjançant aquestes xarxes.

En aquest article t’explicarem què és la Connectivitat, quins són els beneficis d’utilitzar-la i perquè la podem considerar com un avantatge competitiu en l’actualitat.

Què és la Connectivitat?

La connectivitat són els elements que ens permeten transmetre informació entre dispositius sense tenir en compte si la informació té caràcter corporatiu o personal. Per a poder utilitzar-la necessitem un dispositiu mòbil, ordinador, tauleta, televisió amb internet, rellotge i/o qualsevol altre dispositiu que compti amb connexió a internet.

Aquesta tecnologia pot ser considerada com un dels recursos més importants dels últims anys a causa dels grans avantatges que ens brinden tant a les persones com a les empreses.

Coneixem molts exemples d’eines que utilitzen la connectivitat com a mitjà, algunes d’aquestes són:

Correu electrònic: una de les més conegudes i utilitzades gràcies a la dinamitat que aporta. Tot i ser una eina que és utilitzada per milions d’usuaris i corporacions, hem de destacar que cada cop més es dificulta la tasca de captar l’atenció dels usuaris en aquestes comunicacions a causa de l’excés d’ús que se’n fa d’aquesta eina.

Videotrucades o videoconferències: l’ús d’aquesta eina s’ha incrementat en els últims anys a causa de la pandèmia mundial.

Eines de treball en equip: tant en els àmbits educatius com professionals s’estan utilitzant cada cop més els documents online en els quals podem estar editant alhora diferents usuaris. A més, aquests són emmagatzemats al núvol i per tant és més difícil que els perdem.

Softwares d’emmagatzematge de dades: les eines d’emmagatzematge del núvol poc a poc estan sent més populars i utilitzades que les eines d’emmagatzematge locals degut als grans beneficis que ens brinden.

Beneficis de la connectivitat en les empreses

Els beneficis que ens brinda la connectivitat són els quals han permès a les empreses actuar sota una nova normalitat, en la situació de la pandèmia que hem viscut en els darrers anys, gràcies a les eines, sistemes i metodologies tecnològiques i digitals derivades de la connectivitat. 

Alguns d’aquests beneficis són:

1.Resolució remota de tasques

En l’actualitat, la distància ja no és un limitant gràcies a que la connexió a internet ens ha permès treballar sense que faci falta que estiguem en tot moment en el mateix lloc i amb el mateix dispositiu. Per tant, podem fer les mateixes tasques mentre alhora optimitzem el nostre temps i els recursos.

2.Administració interna

Gràcies a la connectivitat podem mantenir un contacte directe constant amb els nostres col·laboradors, socis i treballadors mitjançant el correu electrònic, videoconferències, informes, etc. Addicionalment, també disposem de softwares especialitzats en la gestió empresarial interna que proporcionen totes aquestes prestacions i entre moltes altres.

3.Eficiència

Els mercats actualment exigeixen respostes ràpides, i gràcies a la connectivitat podem fer front a aquestes i satisfer les demandes dels nostres consumidors d’una forma molt més eficaç ja que podem atendre als clients en el moment que ells desitgin via online.

4.Vendes

Avui dia podem vendre els nostres productes i serveis des del nostre establiment, pàgina web, ecommerce i a través de les Xarxes Socials. Per tant, trobem que ara ja no estem limitats a únicament comptar amb l’establiment físic sinó que hi ha moltes altres formes d’arribar al nostre públic objectiu.

5.Atenció al client

Aquest és un dels punts que més hem de tenir en compte, ja que la connectivitat ens permet gestionar millor i estar més pendents dels nostres consumidors, conèixer quins són els seus gustos, resoldre els seus dubtes i oferir-los la informació que desitgen pràcticament a l’instant.

6.Informació a temps real

La connectivitat ens ha permès desenvolupar eines que ens faciliten la tasca de conèixer dades i informació a temps real en relació a l’empresa i també d’entorns externs a aquesta. Per exemple: podem generar informes, revisar dades i comparar diferents estadístiques de l’empresa a temps real per així poder saber si les nostres accions i estratègies estan resultant eficaces o no.

7.Seguretat

La seguretat des de sempre ha sigut un dels temes més importants per a totes les empreses, i la connectivitat ha impulsat la creació de nous sistemes i dispositius de seguretat que ens permeten prevenir falles de seguretat, filtració de dades, robaments, etc. Aquestes eines i sistemes estan basades en la tecnologia Cloud Computing a temps real.

8.Estalvi de costos i recursos

Amb aquesta tecnologia podem estalviar costos ja que no haurem d’invertir tant en infraestructures físiques, les quals requereixen revisions constants, si decidim invertir en les tecnologies basades en el núvol.

9.Increment de la productivitat del personal

Tenir una bona connectivitat ens proveeix d’una comunicació instantània que ens permet evitar retrasos i alhora estalvia als nostres treballadors fer certes tasques manuals. Tot això està pensat per aprofitar al màxim el temps de treball i incrementar al màxim la productivitat dels nostre equip de treball.

10.Mostrar una bona imatge empresarial

Gràcies a la instantanietat en la comunicació, podem atendre als nostres clients donant la imatge què ens preocupem pel seu interès i benestar atenent les seves peticions en períodes de temps curts.

11.Reducció de l’estrès

La connectivitat ha proporcionat la possibilitat de que els treballadors facin horaris totalment flexibles, lo que permet que ells mateixos puguin organitzar-se la seva jornada com millor els hi convingui i d’aquesta forma evitem que es creïn rutines, com passa sovint amb les jornades laborals tradicionals.

12.Escalabilitat empresarial

Com que les empreses poden comptar amb plataformes i eines col·laboratives des de qualsevol lloc, ens brinda la possibilitat d’obrir oficines a qualsevol ciutat o país mantenint en tot moment la comunicació fluïda entre les diferents centraletes.

Perquè les empreses han de comptar amb la connectivitat?

Garantir una bona connectivitat s’ha convertit en una necessitat bàsica per tal de poder dur a terme les tasques comunes del dia a dia de tota empresa. Un dels factors que més influeix en les empreses és la productivitat, la qual es veu incrementada gràcies a la connectivitat i que gràcies a la mateixa podem aplicar eines i metodologies que faciliten la comunicació entre els membres de l’equip de treball, clients i els proveïdors.

Però això no és tot, ja que dedicant el nostre temps i recursos en la connectivitat de la nostra empresa podrem millorar les connexions, estar disponibles pels nostres clients en tot moment, a evitar perdre oportunitats de negoci i a gaudir d’una alta velocitat de transició d’arxius.

Per tant, podem afirmar que comptar amb una bona connectivitat millora els processos de les empreses i ens facilita la recerca d’eines i noves metodologies digitals que ens permetran incrementar la nostra productivitat en gran manera.

0 replies

Deixa el teu comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *