La importància del Big data per les empreses

Importància del big data

Actualment, un dels conceptes que més popularitat té en els àmbits empresarials és el big data, el qual s’ha convertit en una pràctica imprescindible per a tots els professionals. Aquesta metodologia tecnològica està present en gran part dels elements tecnològics que utilitzem en el nostre dia a dia com per exemple en les apps de GPS, ofertes que trobem als mitjans digitals i en investigacions amb una gran quantitat de dades analítiques.

A causa de l’increment en la visibilitat d’aquesta pràctica, ha generat que cada cop més empreses busquin professionals que tinguin coneixements sobre com funciona, perquè serveix i que sàpiguen desenvolupar solucions o estratègies empresarials basades en aquesta nova metodologia.

Què entenem per Big data?

Quan parlem d’aquest concepte ens referim a grans volums de dades variades i complexes que a l’hora de capturar-les és molt complicat mitjançant els mètodes o tractaments tradicionals com bé poden ser les BBDD.

Podem considerar les dades com Big data si compleixen els següents requisits o més coneguts com les 5V:

Volum

La recol·lecció massiva de les dades es fa mitjançant les pàgines web, xarxes socials, estudis o investigacions publicades als buscadors, dispositius electrònics, etc.

Velocitat

Que les dades recollides siguin generades a temps real gràcies a les fonts de recol·lecció.

Varietat

Les dades siguin estructurals o no poden provenir de taules, vídeos, BBDD, textos, etc.

Veracitat

La qualitat i la confiança dels mitjans on recollim les dades siguin fiables.

Valor

Les dades puguin proporcionar valor o bé un benefici a les empreses que li donaran ús.

Per què el Big data és important per les empreses?

La raó principal per la qual les empreses volen utilitzar-lo és perquè els hi proporcionen respostes a preguntes que no s’havien plantejat. Això és un punt molt fort ja que ajuda a preveure problemes amb els quals es poden trobar en el futur.

A més, gràcies al fet que podem recopilar una gran quantitat dades en un període de temps molt més curt, incrementa la rapidesa dels anàlisis de les empreses i ens permet aprofitar-los per identificar noves oportunitats, fortaleses, amenaces i debilitats.

Per tant, el Big data aporta els següents beneficis a les empreses:

Reducció de costos

Mitjançant l’ús d’eines tecnològiques de les dades podem emmagatzemar grans quantitats de dades en períodes de temps menors i alhora són molt més eficients i econòmics que els mètodes tradicionals.

Presa de decisions més ràpida i millor

Combinant la informació que obtenim dels anàlisis i noves fonts de dades podem prendre decisions més segures i ràpides gràcies al coneixement que obtenim de les dades que prèviament hem recol·lectat.

Conèixer tota la informació dels nostres productes i serveis

Podem mesurar la satisfacció i les necessitats del públic objectiu amb més facilitat, i això ens brinda l’oportunitat de poder oferir a aquest el producte o servei que més s’adequa a les seves necessitats.

Aplicació del big data pas a pas

Cada cop més les empreses estan considerant les dades com un recurs estratègic. Però quines són les passes que hem de seguir per a implementar el big data exitosament?

1.Definir perquè utilitzarem el big data

Moltes empreses s’han trobat en la situació que han gastat temps i recursos a l’implementar el big data en els seus processos, això és degut al fet que no sabien què fer amb aquesta informació i d’aquesta forma van descobrir la importància de tenir clar com utilitzar i implementar aquesta metodologia.

Per tant, el primer pas que hem de fer per implementar el big data exitosament és definir quins objectius perseguirem amb la nova tecnologia a implementar i per quina raó. Aquest primer pas és fonamental, ja que reinventar-se és una tasca complexa que requereix molta creativitat i visió empresarial.

2.Identificar les dades i algoritmes analítics

Hem d’identificar els tipus de dades que volem recol·lectar tenint en compte els objectius que perseguim. D’aquesta forma podrem esbrinar altres dades que també ens poden resultar útils per l’acompliment dels nostres objectius.

Un cop ja tenim identificades les dades que volem recollir, haurem de seleccionar els diferents algoritmes que utilitzarem i que ens permetran analitzar grans volums d’informació a temps real.

3.Selecció de la tecnologia

Per fer ús del big data necessitem eines tecnològiques i per això haurem de tenir definits els requeriments exactes que necessitarem per abastar la complexitat de les dades no estructurades que recollirem.

4.Gestió del big data

Aquesta serà una de les fases més importants, sobretot en els primers cops que implementem aquesta metodologia tecnològica, i en la qual haurem de definir els integrants de l’equip de treball que s’ocuparan d’iniciar el procés i analitzar les dades que recol·lectem. Per això, hem de definir els perfils estrictament necessaris per a estalviar costos.

A més, cada membre de l’equip de treball haurà de tenir clar el seu rol de treball, ja que d’aquesta forma tindrem tot el procés ben organitzat mentre alhora incrementem la productivitat considerablement.

5.Recol·lecció de dades

Iniciarem el procés de la recol·lecció de dades mitjançant les eines tecnològiques que prèviament hem seleccionat.

6.Extracció de les dades

L’objectiu principal d’aquesta fase és transformar les dades que hem recol·lectat. Gràcies a aquesta transformació podrem plasmar aquestes dades en formats molt més comprensibles per fer un anàlisi posterior.

7.Validació de les dades

Una part de les dades que recollim seran errònies o invalides, per tant, serà imprescindible que validem totes les que hem obtingut per arribar a les dades més rellevants i les quals responen als objectius que ens hem marcat.

8.Anàlisi de les dades

Finalment, un cop ja hem realitzat la verificació de les dades, analitzarem totes aquestes amb l’objectiu de convertir les dades en informació i la informació en coneixement.

Big data i machine learning

Com trobem en la majoria de tecnologies i metodologies, la combinació d’aquestes amb el machine learning incrementa l’eficiència de les tasques d’una forma molt favorable. En aquest cas, el big data pot treballar de la mà amb el machine learning sense cap problema.

Però què és el machine learning? És l’encarregat d’ensenyar a les màquines com aprendre i/o actuar mitjançant una sèrie de dades desconegudes les quals ajuden a aquestes màquines a actuar per compte propi i així automatitzar les tasques o els processos.

Si combinem les dues disciplines podrem fer anàlisis d’extracció de dades complets que es transformaran en informació útil gràcies al big data, i amb aquesta informació el machine learning pot realitzar prediccions de resultats, situacions empresarials, etc.

Com a resultat d’aquesta combinació, obtindrem màquines autònomes que aprenen i milloren automàticament de forma constant.

0 replies

Deixa el teu comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *