Què és el Software lliure i quins beneficis aporta?

Software lliure

A dia d’avui, hi ha molta gent que ha escoltat parlar de Linux com l’alternativa gratuïta de Windows. A molts també els hi sona el software lliure o open source, però la majoria de persones no saben exactament de què es tracta, quins beneficis aporta a les empreses i com es diferencia dels softwares closed source.

Què és el Software Lliure?

Algun cop t’has preguntat què és el software lliure? El software lliure és el terme que s’utilitza per definir els softwares open source que permeten als usuaris visualitzar el codi font del software, modificar-lo i distribuir-lo sense haver de realitzar cap o bé algun pagament..

No hem de confondre el software lliure amb el software gratuït, ja que el software lliure no té perquè ser necessàriament gratuït.

Si el software està disponible de forma gratuïta però l’usuari no pot modificar la font, no es tracta d’un software gratuït. Quan parlem de software gratuït és quan l’usuari pot modificar i utilitzar-lo lliurement i el freeware és quan no hem de pagar pel software però no podem modificar-lo ni veure el seu codi font.

Un exemple de software lliure és WordPress. Aquest permet als dissenyadors i desenvolupadors crear temes que incrementin les funcionalitats del CMS i que el converteixin en una plataforma molt més versàtil.

Les 4 llibertats del Software lliure

Per que puguem considerar un programa com a software lliure ha de comptar amb les següents característiques:

Llibertat d’ús

La primera llibertat ens permet donar-li l’ús que vulguem al programa. 

Llibertat d’estudiar-lo

Aquí podem fer ús del codi font del programa per estudiar-lo a fons, descobrir com funciona, conèixer què és lo que fa i saber el que compté. És important tenir en compte que hem de disposar del tot el codi font i no només d’una part perquè llavors no podrem analitzar-lo a fons.

Llibertat de distribuir-lo

Podem distribuir-lo de forma gratuïta o bé a canvi d’un pagament. Moltes vegades es sol distribuir a canvi d’una quota i tot així es segueixen respectant totes les llibertats.

Llibertat de millorar-lo

Quan es faci qualsevol millora, la podrem compartir amb els nostres clients, col·laboradors i treballadors per tal d’enriquir el nivell i la qualitat dels projectes.

És el mateix open source i software lliure?

La resposta és NO

Tot i que l’open source i el software lliure persegueixin els mateixos objectius d’oferir una major llibertat i transparència als usuaris, la forma en què actuen per brindar aquestes característiques varia.

La principal diferència entre el software lliure i l’open source és que el lliure en tot moment prioritza les qüestions ètiques i morals en relació al software deixant com a aspecte secundari la part tècnica.

En canvi, els programaris open source prioritzen els aspectes tècnics abans que les qüestions ètiques sobre les llicències i els drets.

No hem d’oblidar que perquè un software sigui open source tingui de ser lliure, però tots els productes que són creats i desenvolupats en aquests que han de ser lliures.

Beneficis del software lliure

1.Desenvolupament i millora contínua

El fet que puguem accedir al codi font ens brinda la possibilitat que molts usuaris revisin i testejin el codi i, en conseqüència que podem anotar les errades que presenta el programa per millorar-lo i incrementar així la seguretat del mateix.

Gràcies a això, no haurem d’esperar a què el fabricant del software llenci una nova actualització o bé que es publiqui una nova versió que corregeixi els errors de l’anterior.

2.No depenem dels grans fabricants de software

Com que no depenem de l’empresa fabricant del software, nosaltres mateixos podem realitzar migracions i actualitzacions del sistema quan creiem convenient i necessari en base a les anotacions que hem anat fet en les revisions.

3.Estalvi en costos d’adquisició, manteniment i renovació

Resulta molt més econòmic actualitzar o fer una instal·lació massiva de softwares oberts ja què no hem d’invertir en llicències anuals i d’aquesta forma els nostres usuaris estaran estalviant diners i recursos que podrien estar invertint en altres programaris i/o serveis.

4.Podem fer còpies

Com hem comentat anteriorment en les llibertats, el software lliure pot ser copiat sense que haguem de comptar amb noves llicències per distribuir-lo.

5.Ens proporciona autonomia

Els usuaris són els que tenen el control sobre el codi font, i per tant tenen la llibertat d’utilitzar el software amb qualsevol propòsit i adaptar-lo a les necessitats pròpies de l’empresa i a les dels usuaris.

0 replies

Deixa el teu comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *