Què és la metodologia Agile?

Metodologia Agile

Malgrat els canvis tecnològics i processos de transformació digital que hem vist durant els últims anys, encara hi ha moltes empreses i negocis que se’ls hi complica la tasca de gestionar i desenvolupar els projectes.

Com bé sabem, cada projecte presenta dificultats diferents entre si i aquestes suposen afegir hores de treball al total d’hores que li havíem plantejat al nostre client en primera instància.

Aquesta situació es dona molt sovint en el món del desenvolupament de software, aplicacions i pàgines web. Per fer front a això, comptem amb la metodologia Agile que ens ajudarà a optimitzar al màxim les hores dedicades a cada projecte.

En aquest article us explicarem en detall què és la metodologia Agile i la raó per la qual l’hauríem d’implementar.

En què consisteix la metodologia Agile?

Agile és molt més que una simple metodologia que aporta rapidesa i flexibilitat a les empreses, ja que podem considerar-la com una nova forma de treballar i organitzar-nos les tasques dels diferents projectes entre el nostre equip de treball. La forma d’actuar d’aquesta metodologia es basa a dividir els projectes en tasques que s’han d’anar completant en períodes de temps menors.

Quins beneficis ens aporta?

Els principals avantatges que obtenim a l’implementar la metodologia agile són:

1.Millora de la qualitat i reducció d’errors

Això ho aconseguim gràcies a una constant comunicació entre els membres de l’equip de treball d’un mateix projecte. A més, amb aquesta cooperació podem conèixer en tot moment les necessitats del client i els obstacles que van sorgint en el desenvolupament. I davant de qualsevol problema, els membres hauran d’informar a la resta de l’equip per tal d’obtenir així un projecte de gran qualitat sense cap error.

2.Increment de la satisfacció del client

El client podrà veure en tot moment com està treballant l’equip, i com que hi ha un contacte constant entre client i els desenvolupadors, podrà donar el seu feedback de les tasques que es vagin completant. Es recomana que al finalitzar cada una de les etapes plantejades informar al client perquè així aquest pugui saber en tot moment les fases que resten per a poder entregar el projecte finalitzat.

3.Major comprensió i implicació de l’equip

Cada petita part del projecte és fonamental per al seu èxit. Com que el contacte és diari, es crea un sentiment d’optimisme en veure com cada membre va completant les seves tasques assignades. 

4.Més rapidesa, eficiència i menys costos

Totes les parts del projecte es desenvolupen alhora assignant a tots els membres de l’equip tasques diferents per finalitzar el projecte amb una major rapidesa i eficiència. Aquesta forma de treballar ens brinda la possibilitat de poder dur a terme més projectes, ja que les entregues dels mateixos les podem realitzar en un període de temps menor.

5.Acceleració del ROI

Utilitzant aquesta metodologia podem pactar amb el client el cobrament del projecte segons es van completant les diferents parts. És una bona forma d’incrementar la rendibilitat del projecte durant la consecució del mateix i en el cas que el projecte el finalitzem abans, el retorn que obtindrem serà més immediat.

6.Millora de la productivitat

Implementar aquesta organització del treball, en la qual dividim el projecte en petites parts i on la interacció entre l’equip és constant, millora la productivitat en gran manera. 

Qui pot aplicar la metodologia Agile?

La metodologia Agile inicialment va ser creada pels desenvolupaments de software, però també pot ser aplicada a tota mena de grans empreses, PIMES i en negocis freelance.

Tenint en compte això, si volem implementar-la haurem de seguir les següents fases: Identificar els objectius, analitzar la cultura de l’empresa, detectar l’impacte que tindrà sobre els clients, determinar els recursos dels quals disposa l’empresa i finalment implementar la metodologia.

0 replies

Deixa el teu comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *