Smart city, les ciutats intel·ligents del futur!

Smart city

En l’actualitat ens estem trobant amb vehicles autònoms respectuosos amb el medi ambient d’emissió zero, edificis eficients i una millor gestió automatitzada dels residus urbans.

Segons un estudi realitzat per la Comissió Europea, aproximadament el 50% de la població mundial viu en ciutats i aquesta xifra s’espera que incrementi fins al 85% l’any 2050.

Per tant, observem que a poc a poc hi ha més persones residint a les ciutats i que estan començant a aparèixer mitjans o mesures intel·ligents per cuidar el nostre món en el nostre dia a dia gràcies a la tecnologia de les Smart City.

Què és una smart city o ciutat intel·ligent?

Les ciutats intel·ligents són les que utilitzen les tecnologies de la informació o TiC per millorar la qualitat de vida dels ciutadans amb infraestructures sostenibles, econòmiques, socials i mediambientals aprofitant els recursos dels quals disposem de forma òptima per tal de salvar el nostre planeta.

Un dels motius pel qual es van desenvolupar aquests sistemes és perquè cada vegada hi ha més gent vivint a les ciutats, i, per tant, els recursos que disposem són menors. Per aquest motiu són tan importants les smart cities, ja que, si volem preservar el nostre planeta i assegurar-nos així que les generacions futures el podran gaudir d’igual forma que ho fem nosaltres.

Beneficis de les smart city

Aquestes ciutats ens aporten molts beneficis. Però quins són?

Un dels principals avantatges és que gràcies al Big Data les ciutats poden accedir a informació que li permet dur a terme estratègies d’anàlisi per prendre les decisions més sòlides i beneficioses tant pel mediambient com per als ciutadans monitorant les mètriques dels serveis mitjançant les noves tecnologies, l’Internet of Things (IoT) i el Big Data.

Gràcies a les tecnologies d’aquestes ciutats intel·ligents hem pogut convertir les ciutats on residim en llocs molt més segurs per viure-hi sent capaços de: reconèixer les matrícules, interconnectar els centres, automatitzar els serveis que utilitzem en el nostre dia a dia, a gaudir d’un molt bon servei d’assistència sanitària entre moltes més aplicacions.

Com bé sabem un dels objectius de les smart cities és millorar el medi ambient buscant reduir els gasos d’efecte hivernacle, els desfets als oceans i la brossa als carrers. La solució són els edificis eficients energèticament, els sensors de qualitat de l’aire i les fonts d’energia renovables, ja que són les eines per reduir l’impacte ambiental.

Un altre dels principals problemes als quals s’enfronten aquestes ciutats són el transport urbà. Això és degut al fet que per solucionar els problemes de l’aglomeració del tràfic, la gestió dels passatgers als autobusos o als trens hem d’invertir i planificar les eines que ens permetran oferir un millor servei als nostres ciutadans amb senyals de tràfic intel·ligents, vehicles autònoms i elèctrics, etc.

Exemples de smart city a Catalunya

Barcelona és considerada com una de les smart cities més importants del món, ja que en pocs anys la ciutat s’ha convertit en un referent de les noves tecnologies.

En la ciutat trobem l’aplicació de la tecnologia en molts àmbits com per exemple en l’enllumenat amb sensors, recollida d’escombraries intel·ligent o les bicicletes elèctriques.

També trobem l’aplicació de sensors al transport públic, els quals ens informen de com i quan arribaran els transport públics amb informació del nombre de passatgers aproximat.

Podem considerar les smart city com el futur?

Aquestes iniciatives pateixen canvis constants, ja que dia a dia sorgeixen noves tecnologies i els costos d’utilitzar-les es va reduint amb el pas del temps el que ha començat a canviar el comportament de molts dels ciutadans a pensar més en el futur del planeta.

Per tant, podem afirmar que el concepte de smart city o ciutat intel·ligent serà un model que seguiran totes les ciutats arreu del món el tindran incorporat.

0 replies

Deixa el teu comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *